Výcvik řidičů

AutoškoLa Prachatice

 

.
 

 

Traktor

Skupina A

Skupina T

 • Traktory a pracovní stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo. Pokud se jedná o motorové vozidlo nebo jízdní soupravu, kde největší povolená hmotnost* motorového vozidla nebo jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, postačuje k jejich řízení řidičské oprávnění skupiny B.
 • Od 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81 a 83 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
 

Nákladní automobil

Skupina A

Skupina C1 - od 18 let

Skupina C - od 21 let

 • Motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost* převyšuje 3500 kg s vyjímkou motorových vozidel určených pro přepravu osob; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
 • C jsou zařazena motorová vozidla s  vyjímkou trktorů a  vozidel určených pro přepravu osob ,  jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 • Pro držitele řidičského oprávnění skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení vozidel

  a) Ministerstva vnitra používaných policií,

  b) Vězeňské služby České republiky,

  c) ozbrojených sil České republiky,

  d) obecní policie,

  e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

  f) celních orgánů,

  g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Skupina C + E

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg.
 • Od 21 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny C, platí i pro skupinu B+E, platí i pro skupinu D+E, pokud je držitelem řidičského oprávnění skupiny D.

Podskupina C1

 • Motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost* převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 7500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
 • Od 18 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Podskupina C1 + E

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla podskupiny C1 a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg. Největší povolená hmotnost* soupravy však nesmí převyšovat 12000 kg a největší povolená hmotnost* přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.
 • Od 18 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny C1.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
**
Pohotovostní hmotnost vozidla; rozumí se hmotnost kompletně vybaveného vozidla resp. s předepsanou výbavou a s plnou zásobou provozních hmot.

 

Autobus

Skupina A

Skupina D

 • Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
 • Od 24 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B , C1, C

Skupina D + E

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg.
 • Od 24 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny D, platí i pro skupinu B+E.

Podskupina D1

 • Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
 • Od 21 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B.

Podskupina D1 + E

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg a nejsou v něm přepravovány osoby. Největší povolená hmotnost* soupravy však nesmí převyšovat 12000 kg a největší povolená hmotnost* přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.
 • Od 21 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny D1.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
**
Pohotovostní hmotnost vozidla; rozumí se hmotnost kompletně vybaveného vozidla resp. s předepsanou výbavou a s plnou zásobou provozních hmot.

Motocykl

Skupina A

Skupina A

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Od 18 let* pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.
 • Od 21 let* k řízení motocyklů o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg.

Podskupina A1

 • Lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
 • Od 16 let* s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Skupina AM

 • Mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1.
 • Od 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Ministerstvo udělí u řidičského oprávnění skupiny A a podskupiny A1 výjimku z podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce, na základě její písemné žádosti, popřípadě písemné žádosti jejího zákonného zástupce. Udělená výjimka platí pouze pro jízdu při sportovní soutěži.